Чист въздух,
спокойствие и зеленина
в непосредствена
близост до София.

Това може да бъде Вашият нов дом.